bunn-logo_V2 logo_v2

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser.

Alle offentlige enheter som skal kjøpe noe som koster mer enn 100 000 kroner, må hente inn tilbud fra flere leverandører. 

I denne veilederen finner du informasjon om rammeavtaler, anskaffelsesprosedyrene, elektronisk kommunikasjon, universell utforming, muligheten til å stille etiske krav – i tillegg til at den behandler temaer som konkurranse med forhandling og avvisning. Veilederen tar også for seg de nye håndhevelsesbestemmelsene som trådte i kraft 1. juli 2012.

Finn leverandører
Kontakt oss