bunn-logo_V2 logo_v2

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser.

Bakgrunnen for veilederen er at ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Et av de viktigste formålene med de nye anskaffelsesreglene er effektiv ressursbruk. Det er mange oppdragsgivere og leverandører som har gitt klart uttrykk for at anskaffelsesregelverket har vært for detaljert, komplisert og formalistisk. Videre har kostnadene og ressursbruken ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser blitt for høye, særlig i forhold til anskaffelsenes verdi. De nye reglene inneholder flere nyvinninger og forbedringer som vil bidra til en enklere hverdag for både innkjøpere og leverandører til det offentlige, særlig for små og mellomstore bedrifter.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har laget en veiledning om hvordan anskaffelse av renholdstjenester kan skje på en miljøvennlig måte, og med gode lønns- og arbeidsvilkår. Se mer

Finn leverandører
Kontakt oss