bunn-logo_V2 logo_v2

Slik kjøper du riktig kompetanse

Det er vanlig å stille krav til kompetanse når man inngår renholdskontrakter.

Dette gjelder både ved offentlige anskaffelser og i private avtaler. Som innkjøper kan du be om konkret dokumentasjon på fagbrevandel, mellomlederutdanning ved fagskole og andel med sertifiseringer som NS INSTA 800.

Renholdsområdet er en næring der mange bedrifter bidrar til å formalisere kompetanse for medarbeidere med lav grad av formalkompetanse. Renholdsbransjen bidrar til sosial bærekraft gjennom å skape karriereveier og kompetanseløft.

NHO Service og Handel har utviklet en kompetansestandard på grunnkompetanse- og yrkeskompetanse på veien mot fagbrev. Bedriftene kan vise til konkrete resultater på begge nivå. De har også oversikt over antall som har bestått en ekstern avsluttende test. Mer om kompetansestandard her.

Finn leverandører
Kontakt oss