bunn-logo_V2 logo_v2

Selvkostkalkyle 2019

Selvkostkalkyle for renholdstjenester justert for lønnsoppgjøret 2019. Gjelder fra 1. mai.

Selvkostkalkylen beregner noen av de vanligste utgiftene som er for­bundet med ansettelse av renholdere. Kaklkylen omrammer tall for syke­fravær og opp­læring, ferie­penger, pensjon, arbeids­giver­avgift og mye annet. 

Kalkylen tar utgangs­punkt i allmenn­gjort lønn for renholdere og er oppdatert i henhold til siste lønns­oppgjør i privat sektor. Den tallfester altså hva lovlig renhold kan koste som et absolutt minimum (eksklusiv merverdiavgift).

Finn leverandører
Kontakt oss