bunn-logo_V2 logo_v2

NS-INSTA 810

Standarden angir krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester og rengjøringsrelaterte serviceoppgaver i offentlig sektor. Den kan også brukes i privat sektor.

NS-INSTA 810 er et system som kan brukes i forberedelser og behovsavklaring. Den gir en ramme og et referansesystem for anskaffelser av renholdstjenester.

Denne standarden inneholder krav og anbefalinger om følgende: 

 • Anbudsinnbydelse
 • Prosedyrer og vilkår for innlevering av tilbud
 • System for evaluering av tilbud
 • Leveransens omfang
 • Krav til leverandøren
 • Tekniske krav
 • Kontraktsmessige forhold
 • Retningslinjer for evaluering, inklusive spesifikasjon av kriterier 

Videre gir INSTA810 anbefalinger om å definere følgende:

 • Renholdssystem – kombinasjonen av alle rengjøringsmetoder og rengjøringsfrekvenser eller kvalitetsfrekvens, som skal gi et fastsatt rengjøringsresultat. 
 • Rengjøringsfrekvens  – hvor ofte et gitt rom/område skal rengjøres innenfor et gitt tidsrom.
 • Kvalitetsfrekvens – hvor ofte en gitt rengjøringskvalitet skal oppnås i et rom/område innenfor et gitt tidsrom.


Finn leverandører
Kontakt oss