bunn-logo_V2 logo_v2

NS-8431 Standardkontrakt

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester.

Kjøp av renhold bør bygge på en god og oversiktlig avtale. En god kontrakt forenkler tilværelsen for begge parter under avtaleperioden. Dette gjør at man unngår uenighet og misforståelser, noe alle seriøse innkjøpere og renholdsbedrifter ønsker å unngå.

Standardkontrakten NS-8431 angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

Kontrakt-mal får du tak i herFinn leverandører
Kontakt oss