bunn-logo_V2 logo_v2

Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Difis mal for konkurransegrunnlag inneholder alle dokumenter du trenger for å lage et komplett konkurransegrunnlag. Veiledningen tar for seg hvordan konkurransen skal gjennomføres, fornuftige kvalifikasjonskrav, utforming av tildelingskriterier og utforming av kravspesifikasjon. Malen forutsetter at du som innkjøper legger NS-INSTA 800 til grunn for fastsettelse og bedømmelse av rengjøringskvalitet.


Finn leverandører
Kontakt oss