bunn-logo_V2 logo_v2

Allmenngjøring for renholdsbransjen

Veileder for allmengjøring av renholdsoverenkomsten

Veilederen retter seg mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet, men den vil også kunne være nyttig for bedrifter som kjøper renholdstjenester. 

Finn leverandører
Kontakt oss