bunn-logo_V2 logo_v2

Verktøy

Her finner du oversikt over ulike verktøy, dokumenter og maler som kan være nyttig for deg som jobber med innkjøp av renhold.
 • Allmenngjøring for renholdsbransjen
  Veileder for allmengjøring av renholdsoverenkomsten
 • Godkjenningsordning for renholdsbedrifter
  Som innkjøper av renhold kan du lett kontrollere om den du vurderer kjøpe av er seriøs eller ikke.
 • Høyeste verdi
  Høyeste verdi er et system som gjør det enkelt for deg å velge kvalitet og pris på renhold.
 • Konkurransegrunnlag
  Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester
 • Kvalitetsprofiler
  NHO Service og Handel har utviklet profiler som du kan benytte når du skal velge kvalitet på renhold.
 • NS-8431 Standardkontrakt
  Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester.
 • NS-INSTA 800
  NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.
 • NS-INSTA 810
  Standarden angir krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester og rengjøringsrelaterte serviceoppgaver i offentlig sektor. Den kan også brukes i privat sektor.
 • Romliste
  Her finner du en mal for romliste.
 • Selvkostkalkyle 2022
  Selvkostkalkyle for renholdstjenester justert for lønnsoppgjøret 2022. Gjelder fra 1. mai 2022.
 • Slik kjøper du riktig kompetanse
  Det er vanlig å stille krav til kompetanse når man inngår renholdskontrakter.
 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
  Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser.
Finn leverandører
Kontakt oss