bunn-logo_V2 logo_v2

Trygt innkjøp

Hvordan finner du en leverandør du trygt kan slippe inn hos deg?

Prispress, hard konkurranse og noen useriøse aktører er viktige utfordringer for renholdsbransjen. NHO Service og Handel har gjennom mange år vært pådriver for å ta grep mot de som ikke driver ordentlig. Et av de viktigste tiltakene har vært å skape bevissthet rundt renhold som et fag – og å få flere til å forstå viktigheten av å velge høyeste verdi framfor laveste pris. Skal du velge trygt, må du ha et visst begrep om kvalitet på renholdstjenester.

Renholderens rolle

Renhold er ikke det det en gang var, og tiden hvor man nedvurderte renholdsyrket er for lengst forbi. I løpet av de siste tiårene har renholdsbransjen blitt kraftig profesjonalisert, og en rekke godkjenningsordninger og utviklingsprogrammer har sørget for statusheving av yrket.

Renholderen er en viktig brikke i vedlikeholdet av en bygning. Profesjonelt renhold fordrer derfor kunnskap blant annet om overflater i bygg, og om kjemikalier. En renholders hverdag er svært variert. Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, renhold på fly, byggrenhold, hovedrenhold og graffitifjerning på vegger. I tillegg til å drive typisk vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter, har renholdere også en viktig servicerolle. De blir ofte bedt om å svare på spørsmål og henvendelser fra publikum, og det stilles stadig større krav til å håndtere ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet.

Renholdere i seriøse renholdsbedrifter har god kunnskap om inneklima, hygiene og hvordan man forebygger slitasje på overflater. Som innkjøper bør du derfor ikke undervurdere viktigheten av en god renholdstjeneste – eller undervurdere kompetansen som skal til for å utføre den.

Trygghet, integritet og kompetanse

Når du skal velge leverandør er det like viktig at bedriften har interne systemer og rutiner i orden, så vel som at kvaliteten på den ytre tjenesten den levererer er god nok. Profesjonelle renholdsleverandører har systemer for god kompetanseoverføring, opplæring og utvikling. Dette gir kompetente, motiverte og effektive ansatte som leverer akkurat det du trenger – til riktig pris og kvalitet. Ved å lage gode rutiner for innkjøpsprosessen er sannsynligheten større for at leverandøren du inngår kontrakt med har ansatte med integritet og yrkesstolthet, og dermed er et trygt valg. Og hvis du er bevisst på å velge profesjonelle bedrifter, i stedet for useriøse bedrifter som vasker svart og underbetaler sine ansatte, vil også renholdsyrket bli en langt mer attraktiv yrkesvei.

I korte trekk handler det om å lage seg gode rutiner for innkjøpsprosessen. Vi har forenklet denne i tre steg.

Disse stegene finner du her.Finn leverandører
Kontakt oss