bunn-logo_V2 logo_v2

Innkjøpers utfordringer

Det er mange profesjonelle aktører i renholdsbransjen. Men et ensidig fokus på laveste pris har gitt grobunn for noen useriøse.

Det finnes hundrevis av registrerte renholdsbedrifter i Norge. Disse varierer fra små bedrifter til store, landsdekkende aktører med tusenvis av ansatte. Det sier seg selv at det kan være utfordrende å velge riktig blant så mange bedrifter når du skal kjøpe renhold. Hvordan kan du være sikker på at den du velger er til å stole på? 

Renhold er et eget fagområde

Det er vanskelig å kvalitetssikre noe man selv ikke har kompetanse på, og siden renhold er et eget fagområde er det en del som bør kartlegges før du tar en avgjørelse om hvem du skal slippe inn hos deg. De fleste som jobber med innkjøp kjenner til ordningen med offentlig godkjente renholdsbedrifter – og det er bra. Det er nemlig forbudt å kjøpe renhold fra ikke-godkjente virksomheter. Men det mange kanskje ikke vet, er at det er relativt lett å bli offentlig godkjent – og at dette ikke gir trygghet i seg selv. Du kan ikke skue hunden på hårene. Derfor må du selv undersøke om leverandøren du velger er i stand til å levere avtalt kvalitet, og at renholdet er av forsvarlig og fagmessig standard.

Det er innkjøpers ansvar

Som innkjøper har du altså ansvar for at leverandøren du velger oppfyller kvalitetskravene til tjenesten. Videre må du forsikre deg om at leverandøren følger lover om arbeidstid, HMS, og minstelønn overfor sine ansatte. Leverandøren skal heller ikke drive med snoking, tyveri, spionasje, svart arbeid, undra arbeidsgiveravgift og andre skatter, eller forurense naturen unødvendig. Noe mange ikke er klar over er at leverandøren kan leie inn noe andre til å faktisk utføre jobben. Disse kan igjen leie inn nye underleverandørerer, som igjen leier inn nye underleverandører, og så videre. Som innkjøper har du faktisk ansvar for at hele denne kjeden av leverandører er seriøse bedrifter som følger lover og regler  – ikke bare den du har kontrakt med.

Så enkelt, så vanskelig

Valgene du tar i innkjøpsprosessen har stor betydning for bedriften du jobber i, for de som utfører renholdet, og for samfunnet. Renholdsbransjen er en bransje med mange profesjonelle aktører, hvor et ensidig fokus på laveste pris gir grobunn for noen useriøse. Når du – og alle andre bedrifter rundt deg – gjør ryddige innkjøp, blir standarden i bransjen høyere, og kvaliteten på tjenesten du får levert blir bedre.

Finn leverandører
Kontakt oss